<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=513124235848573&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sponsorointi osaksi tuottavaa tapahtumaa

Tuottava tapahtuma on tapahtumajärjestäjälle aina toivottava asia, ja mitä tuottavampi tapahtuma on, niin sen parempi. Tapahtuman tulojen ei kuitenkaan tarvitse olla täysin riippuvaisia lipputuloista. Sponsoroinnin ja kumppanuuksien avulla tapahtuma voi tuottaa enemmän sekä antaa lisäarvoa niin tapahtumajärjestäjälle, sponsorille kuin tapahtumakävijälle.

Löydä sopivat sponsorit

Sponsoreiden hankinta on yleisimpiä tapoja saada lisätuottoa tapahtumalle. Sponsoreita etsiessä kannattaa miettiä, mitkä yritykset tai tuotteet tukevat tapahtumaa ja sen brändiä sekä kiinnostaisivat kohderyhmää. Entä mitä tuotteita ja palveluita tapahtumakävijät mielellään käyttävät? Apua tähän saat tapahtuman ostopersoonien määrittelystä, joka käydään läpi Liveton Onnistuneen tapahtuman perusteet -oppaassa.

Sponsoroinnista hyötyvät molemmat osapuolet – kumppani haluaa saada näkyvyyttä tapahtumassa ja tapahtumajärjestäjä taas taloudellista tukea. Yhteistyön aloittamista helpottaa se, että konkretisoi, minkälaista näkyvyyttä sponsori voi tapahtumasta saada:

  • Missä kanavissa sponsorointi näkyy: sosiaalinen media, printtimainonta, verkkosivut, videot vai jossain muualla?

  • Miten yhteistyö näkyy: tuotteina, logoina, esittelyinä, oheisohjelmana, kilpailuna vai jotenkin muuten?

  • Milloin yhteistyö toteutetaan: ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana ja/tai sen jälkeen? Voiko yhteistyö olla pidempiaikainen ja kestää esimerkiksi useamman vuoden?

  • Kuinka paljon yhteistyötä tehdään: missä mittakaavassa yhteistyötä toteutetaan? Millainen on kumppanuuden budjetti?


tapahtuman sponsorointi


Käytä mainospaikat hyväksesi

Sponsoroitu tuote näkyy yleensä sosiaalisessa mediassa, mainoksissa, uutiskirjeissä, verkkosivuilla sekä tietenkin itse tapahtumassa. Sosiaalisessa mediassa sponsorit näkyvät yleensä arvonnoissa sekä kilpailuissa. Virtuaalitapahtumassa kumppanilla voi olla esimerkiksi mainos streamin välissä sekä oma kumppanitila, jota löytyy lisäinfoa kumppanin palvelusta.

Niin sponsoroinnissa kuin muussakin markkinoinnissa tulee miettiä, miten asiakkaalle tuotetaan lisäarvoa. Sen sijaan että kumppanin tuotteista tai palvelusta tehdään yksi julkaisu, kannattaa miettiä kokonaiskuvaa ja kaikkien saamaa hyötyä yhteistyöstä. Väkisin tehdyt sponsorointimainokset eivät tuota haluttua lopputulosta.

Tapahtuman verkkosivuille ohjataan usein paljon liikennettä, sillä ne pitävät sisässään suuren osan tapahtumaviestinnästä. Sen lisäksi että sivuilla tarjotaan olennaista tietoa tapahtumasta, voi ohessa kasvattaa tuloja tarjoamalla yhteistyökumppanille mainospaikkaa tapahtuman verkkosivuilta. Usein verkkosivujen alaosassa näkyy tapahtuman yhteistyökumppanit, mutta verkkosivujen mainonta mahdollistaa paljon monipuolisemmankin näkyvyyden. Huomiota herättävä ja hyvin sijoitettu mainos hyödyttää molempia osapuolia sekä tapahtuman kävijöitä etenkin, kun mainostetut tuotteet tai palvelut ovat kohderyhmän kiinnostuksen kohteita.

Sponsori voi olla laajemmin tapahtumassa mukana, jolloin se kannattaa ottaa mukaan esimerkiksi uutiskirjeisiin ja lippumainoksiin. Liveton lippuihin on suunniteltu kolme mainospaikka, joihin on helppo lisätä yhteistyökumppaneiden logoja, mainoksia tai tarjouksia. Lisää vinkkejä kumppanimyynnistä löydät täältä.

97,2 % tapahtuma-järjestäjistä suosittelee Livetoa.

Ota meihin yhteyttä, niin tehdään tapahtumastasi onnistunut!

Onnistuneen tapahtuman perusteet

Tämä opas sopii erityisesti ensimmäistä kertaa tapahtumaa tuottavalla henkilölle tai sitä harkitsevalle.

photo-1570944891413-e09ccc306147
photo-1570378164207-c63f4e4f0563

Tapahtumamarkkinoinnin julkaisukalenteri

Liveton tapahtumamarkkinoinnin julkaisukalenterin avulla markkinoinnista ja sosiaalisen median julkaisuista tulee suunnitelmallisempaa.

Digimarkkinoinnin menestysaskeleet tapahtumatuottajalle

Suomen Digimarkkinoinnin myyntijohtaja Ilari Tervonen avaa Liveton huhtikuun webinaarissa digimarkkinoinnin menestyksekkään MRACE-mallin.

photo-1570944891413-e09ccc306147