<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=513124235848573&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tiedätkö mihin kaikkeen tapahtuma-ala vaikuttaa?

Suomessa vahvasti aliarvostettu tapahtuma-ala toimii mahdollistajana monella tasolla. Maailmalla yhdeksi kärkialaksi luokiteltu tapahtumateollisuus on arvioitu monessa maassa useiden kymmenien ja joskus jopa satojen miljardien arvoiseksi. Suomessa vastaavia tutkimuksia ei ole juuri vielä tehty. Toki vastaavan asian tutkiminen on haasteellista, sillä ala on suhteellisen uusi ja määrittelemätön. Mutta niin kuin monessa asiassa, tulee tämä vaatimaton pohjolan kansa hieman jälkijunassa ajatusmalliin, jossa nähdään tapahtumien monet suorat sekä epäsuorat vaikutukset.

Tapahtumien vaikutus yhteiskuntaan

Suomessa järjestetään väkilukuun nähden yllättävän paljon erilaisia tapahtumia, joiden hyödyt ovat hyvinkin laaja-alaiset. Ensimmäisenä ilmiselvänä hyötynä voidaan nähdä alan tuomat taloudelliset vaikutukset. Tapahtumat saavat ihmisiä liikkeelle ja kuluttamaan, tuovat vaikutusalueelleen matkailijoita kotimaasta sekä myös ulkomailta - saapuva liikenne tuntuu olevan kasvussa. Tämä liikehdintä vaikuttaa varmasti positiivisesti alueeseen ja saa talouden rattaat pyörimään.

Tapahtumat vaikuttavat taloudellisesti muun muassa:

  • Ruokakauppoihin
  • Ravintoloihin
  • Majoituksiin
  • Aktiviteettipalveluihin
  • Joukkoliikenteeseen ja muihin kuljetuspalveluihin

Tapahtuma-ala vaikuttaa yhteiskunnallisesti

Tapahtumien sosiaaliset vaikutukset ja verkostoituminen

Vaikka maailma onkin muuttumassa digitalisaation myötä koko ajan automatisoidummaksi, ei ihmiskontakti tule katoamaan. Verkostoituminen on yksi yritys- ja kongressitapahtumien suurin hyöty, jonka tapahtuma-ala mahdollistaa. Tapahtumien luomat sosiaaliset sekä kulttuurilliset vaikutukset ovat suuret niiden tapahtuma-alueelle ja myös koko Suomelle. Verkostoituminen onnistuneesti järjestetyissä yritystapahtumissa lisää myös maailmalla tietoisuutta ja vahvistaa Suomen maabrändiä. Voit lukea enemmän asiakaskokemuksesta yritystapahtumassa täältä. Lisäksi näkyvyyden tavoittelu on muuttunut hyvin kilpailluksi ja tapahtumat edesauttavat myös sen saavuttamista.

Tapahtuma-ala vaikuttaa yhteiskunnallisesti

Tapahtumilla vaikutetaan

Tapahtumilla voidaan myös vaikuttaa ja lisätä tietoisuutta muun muassa erilaisista yhteiskunnallisista ongelmista tai trendeistä. Muun muassa viime aikoina esiin nousseet Pride-tapahtumat ovat hyvä esimerkki tapahtumasta, jonka tarkoitus on vaikuttaa ja tiedottaa. Pride-tapahtumien tavoitteena on vähentää seksuaalivähemmistöjen syrjintää ja muistuttaa yhtäläisten oikeuksien kuuluvan kaikille seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolesta riippumatta ja he ovat selkeästi onnistuneet tässä suurilta osin, sillä kuka nyt ei tietäisi mistä puhutaan, kun mainitaan sana Pride?

Tapahtuma-alan mahdollisuudet ovat rajattomat

Mahdollisuudet ovat rajattomat ja niin myös niiden vaikutukset. Suomalaisten tulisi herätä hurjasti kasvavan alan arvostamiseen ja hyödyntää sekä tutkia siitä seuraavia hyötyjä, jotta alaa voitaisiin kehittää entisestään. Paljon puhuttu data tulee tässäkin yhteydessä esille, sitä pitäisi kerätä enemmän yleisesti Suomen tapahtuma-alasta ja kaikesta mihin se vaikuttaa. Täältä voit lukea myös datan hyödyntämisestä tapahtumissa.

Suomessa on valtavasti potentiaalia valtakunnallisille markkinoille niin huippuosaajien kuin erityislaatuisen luonnon ja luonnonvarojenkin puolesta – tapahtuma-ala on vielä hyvin alihyödynnetty tämän tietoisuuden levittämiseen. Myös Suomeen ulkomailta saapuvien matkailijoiden määrä on lisääntynyt paljon viime vuosien aikana, emmekä todellakaan hyödynnä tarpeeksi tämän kohderyhmän tuomaa arvoa matkailustrategiassamme etenkään tapahtumien osalta. Myös yhteistyötä erilaisten toimijoiden, tahojen ja tapahtumien välillä voisi lisätä entisestään.

97,2 % tapahtuma-järjestäjistä suosittelee Livetoa.

Ota meihin yhteyttä, niin tehdään tapahtumastasi onnistunut!

Onnistuneen tapahtuman perusteet

Tämä opas sopii erityisesti ensimmäistä kertaa tapahtumaa tuottavalla henkilölle tai sitä harkitsevalle.

photo-1570944891413-e09ccc306147
photo-1570378164207-c63f4e4f0563

Tapahtumamarkkinoinnin julkaisukalenteri

Liveton tapahtumamarkkinoinnin julkaisukalenterin avulla markkinoinnista ja sosiaalisen median julkaisuista tulee suunnitelmallisempaa.

Digimarkkinoinnin menestysaskeleet tapahtumatuottajalle

Suomen Digimarkkinoinnin myyntijohtaja Ilari Tervonen avaa Liveton huhtikuun webinaarissa digimarkkinoinnin menestyksekkään MRACE-mallin.

photo-1570944891413-e09ccc306147