<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=513124235848573&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

5P-mallilla tapahtuman markkinointi haltuun

Oletko koskaan kuullut markkinoinnin 5P-mallista? Entä tiedätkö, miten sitä voisi hyödyntää tapahtuman suunnittelussa? Tässä blogitekstissä käydään läpi markkinoinnin 5P-malli tapahtumajärjestäjän näkökulmasta.

Markkinoinnin teoriassa on usein esillä 5P-malli, joka on hyvä perusmalli markkinoinnin kilpailukeinojen rakentamiseen. 5P tulee sanoista:

 • Product (= tuote tai palvelu)
 • Price (= hinta)
 • Place (= saatavuus)
 • Promotion (= markkinointiviestintä)
 • People (= ihmiset)

Kyseinen malli on johdettu 4P-mallista lisäämällä siihen People eli ihmiset. On myös olemassa 7P-malli, jossa on lisäksi vielä Processes eli prosessit, joilla viitataan yrityksen toimintatapoihin, sekä Physical Evidence, joka kattaa kaikki mahdolliset viittaukset tuotteen laadusta perustuen esimerkiksi toimintaympäristöön tai toisten asiakkaiden kokemuksiin.

Markkinoinin 5 P

Product - Tuote tai palvelu

Tuote on mikä tahansa hyödyke, jolla voidaan tyydyttää asiakkaiden tarpeita. Tuotteen on oltava houkuttava ja erilainen kuin muilla kilpailijoilla. Tapahtumassa tuotteita voi olla monia, kuten pääsylippu, majoitus tai fanihuppari. Lue aiemmasta blogikirjoituksesta, mitä kaikkea voitkaan myydä tapahtumaasi liittyen. Yksittäisten tuotteiden lisäksi on tärkeää suunnitella koko tuotevalikoima yhteneväksi.

Tuotetta tehdessä on tärkeää miettiä:

 • Kenelle se on suunnattu?
 • Mitä kohderyhmä odottaa siltä?
 • Miltä tuote näyttää ja onko se selkeä?
 • Mitä tuotteella saa eli mitä arvoa se tuottaa?
 • Onko tuotteella kuvaava nimi? Lue tästä blogiteksi tuotteen nimeämisestä.

5P-mallilla tapahtuman markkinointi haltuun

 Price - Hinta

Tuotteen hinnoittelu on tapahtumajärjestäjälle yksi tärkeimmistä kilpailukeinoista. Tuote on hinnoiteltava houkuttavasti, jotta asiakkaat haluavat ostaa sen. Hinnoittelun on oltava myös järkevä, jotta kannattavuus ja brändin arvo säilyy.

Hinnoittelua suunnitellessa kannattaa miettiä:

 • Minkä hintaisia vastaavat tuotteet ovat?
 • Onko hinta brändin arvon mukainen?
 •  Onko kate kannattava?
 • Miten hinta houkuttelee asiakkaita?
 • Miten dynaamista hinnoittelua voi hyödyntää? Lue dynaamisen hinnoittelun opas tästä.

Place - Saatavuus

Saatavuudella tarkoitetaan asiakkaan ja tuotteen kohtaamista eli sitä, kuinka asiakas saa tuotteen käsiinsä. Tuotteen löytämisen ja ostamisen tulee olla vaivatonta ja nopeaa. Esimerkiksi tapahtuman verkkosivuille asennettavan tapahtumakauppa Dropshopin ansiosta asiakas löytää ostettavat tuotteet heti etusivulta ja ostaminen onnistuu muutamassa minuutissa.

Saatavuutta mietittäessä vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 • Mistä asiakkaat saavat tiedon tuotteesta?
 • Myydäänkö tuote itse vai jälleenmyyjän kautta?
 • Hyödynnetäänkö kumppaneita tuotteiden jakeluun?
 • Miten jakelukanavat eroavat kilpailijoista?
 • Missä kohderyhmä liikkuu erityisesti?
 • Onko tuote helposti saatavilla?
 • Onko tuote helppo ja nopea ostaa?

 

Seuraa meitä Instagramissa

Promotion - Markkinointiviestintä

Markkinointiviestinnällä tarkoitetaan kaikkea tapahtumajärjestäjän tekemää viestintää, joka näkyy ulospäin kuluttajille. Se sisältää mainonnan, myynninedistämisen, suhdetoiminnan, tiedottamisen ja myyntityön. Tapahtuman järjestäjän tulee markkinointistrategiassaan määritellä, kuinka paljon mitäkin markkinointiviestinnän eri osa-alueita hyödynnetään.

Markkinointiviestintää suunniteltaessa tulee miettiä:

 • Mitkä ovat kohderyhmät?
 • Millainen viestintä kohderyhmälle sopii?
 • Mikä on asemasi markkinoilla?
 • Millainen on brändisi?
 • Millainen on budjetti?
 • Millaiset tavoitteet on asetettu?
 • Kuinka paljon ja miten eri markkinointiviestinnän osa-alueita hyödynnetään?

 

Tässä muutamia oppaita ja blogikirjoituksia markkinointiviestintään liittyen:

People - Ihmiset

Ihmisillä viitataan tässä tapauksessa kaikkiin niihin, jotka osallistuvat tuotteen myyntiin tai palveluiden kuluttamiseen suorasti tai epäsuorasti. Siis kaikki tapahtuman järjestämiseen käytetty henkilöstö, sidosryhmät ja asiakkaat ovat näitä ihmisiä, jotka ovat tekemisissä palvelun kanssa. Tapahtumissa asiakaskokemus nousee koko ajan tärkeämpään rooliin ja tapahtumajärjestäjän on hyvä kiinnittää huomiota siihen, mitä kaikki toiminta viestii asiakkaille ja minkälainen palvelukokonaisuus heillä on. Ihmiset ovat tapahtuman merkittävin osa asiakokemuksen syntymisessä, siksi niihin kannattaakin panostaa.

Pohdi näitä asioita:

 • Millaista palvelua kohderyhmä odottaa?
 • Miten henkilöstö sopii brändiin?
 • Miten toimitaan ja mitä toiminta viestii asiakkaalle?
 • Onko sisäinen viestintä toimivaa?
 • Kuinka luoda ylivertainen asiakaskokemus? Lue tästä oppaasta vinkkejä.
 • Kuinka reagoida palautteeseen?

 

Tilaa Liveton YouTube-kanava

Ota 5P-malli haltuun heti 

5P-mallin avulla saat huomioitua tapahtumaa rakentaessasi olennaisimmat asiat, jotka vaikuttavat kilpailussa pärjäämiseen ja menestymiseen. Kun tuotteet, hinnat, saatavuus, markkinointiviestintä ja henkilöstö on mietitty hyvin, on helppo lähteä rakentamaan markkinointia. 5P-mallin hyödyntäminen auttaa myös tapahtuman rakentamisessa ja suunnittelemisessa. Ota siis 5P-malli haltuun heti käymällä lävitse ja miettimällä huolellisesti jokainen P.

Lataa pohja

97,2 % tapahtuma-järjestäjistä suosittelee Livetoa.

Ota meihin yhteyttä, niin tehdään tapahtumastasi onnistunut!

Onnistuneen tapahtuman perusteet

Tämä opas sopii erityisesti ensimmäistä kertaa tapahtumaa tuottavalla henkilölle tai sitä harkitsevalle.

photo-1570944891413-e09ccc306147
photo-1570378164207-c63f4e4f0563

Tapahtumamarkkinoinnin julkaisukalenteri

Liveton tapahtumamarkkinoinnin julkaisukalenterin avulla markkinoinnista ja sosiaalisen median julkaisuista tulee suunnitelmallisempaa.

Digimarkkinoinnin menestysaskeleet tapahtumatuottajalle

Suomen Digimarkkinoinnin myyntijohtaja Ilari Tervonen avaa Liveton huhtikuun webinaarissa digimarkkinoinnin menestyksekkään MRACE-mallin.

photo-1570944891413-e09ccc306147