<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=513124235848573&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tapahtuman julkinen rahoitus

Liveton webinaarissa Tapahtuman julkinen rahoitus oli puhumassa Grants Fundingin perustaja ja toimitusjohtaja Aki Pohjola. Grants Funding tarjoaa yrityksille asiantuntevaa neuvontaa kasvurahoitusten hakemiseen. Webinaarissa keskityttiin tapahtuma-alalla toimivien yritysten rahoitukseen, etenkin vuonna 2020.

Grants Funding

 • Auttaa asiakkaita järjestelemään kasvurahoituksia
 • Toimii tuki- ja lainarahoituskentässä
 • Pohjolalla on pitkä kokemus liiketoiminnan kehittämiskonsulttina

Rahoituksen hakeminen

Ennen kasvurahoituksen hakemista on muodostettava liiketoimintasuunnitelma, eli dokumentaatio yrityksen nykytilanteesta sekä tulevaisuuden suunnitelmista. Kokonaisuuden tulee sisältää myös kokonaismarkkinoiden kuvaus ja yrityksen osuus siinä sekä vaadittavien kehittämisponnistusten kuvaus. Liiketoimintasuunnitelma tulee perustella laskennan kautta, eli muuttaa se numeroiksi, jotka kertovat yrityksen tuloista, tuloennusteesta sekä menoista. Jos liiketoimintaa suunnittelee ja seuraa aktiivisesti, on tukirahoitushakemuksenkin tekeminen helpompaa.

Kun tämä kokonaisuus on hahmotettu, voi siirtyä valitsemaan hyödynnettäviä rahoitusinstrumentteja. Tähän kannattaa perehtyä huolella, tai hakeutua asiantuntevien neuvonantajien, kuten Grantsin luo, sillä jotkin rahoitusvaihtoehdot voivat tulevaisuudessa poissulkea muita tuki-istrumentteja.

Varsinaista rahoitushakemusta tehdessä on pyrittävä äärimmäisen selkeään sisältöön, etenkin poikkeusaikana, jolloin rahoittajille satelee hakemuksia ovista ja ikkunoista. Selkeäkielinen, yksityiskohtainen selvitys hankkeesta, rahoitustarpeesta sekä liiketoiminnan tilanteesta ja seuraavista askelmerkeistä auttaa hakemuksesi nopeammassa käsittelyssä. Hakemuksessa on tuotava esiin kriteerit, joiden perusteella rahoitushakemus on tehty, avattavat toimenpiteet, joita hanke vaatii sekä perusteltava niiden tarpeellisuus.

Viimeiseksi on ajateltava yrityksen liiketoiminnan kokonaiskehystä, joka ohjaa yrityksen toimintaa ja kasvua, mutta etenkin hankkeen osuutta siinä. Hankkeella, eli yksittäisellä kehittämisponnistuksella, tulee olla oma tiivistetty suunnitelmansa, joka on kuitenkin linjassa liiketoimintasuunnitelman sekä rahoittajien kriteerien kanssa. Hae tukea vain hyväksyttäviin kustannuksiin.

Tapahtuman julkinen rahoitus


Rahoitusinstrumentit

Pohjola korostaa, että ennen kasvurahoituksen hakemista tulee miettiä, miten liiketoimintaa voisi kehittää ja mitä uutta voisi kehitellä. Lisäksi yrityksen on pystyttävä numeerisesti esittämään yrityksen liiketoiminnan olevan, tai olleen ennen poikkeusaikaa, kannattavaa, sillä pääasiallisesti rahoitusta myönnetään vain terveille liiketoimille.

Business Finland rahoittaa uusia innovaatioita ja niiden kansainvälistymistä. Vaatii rahoitusta hakevalta yritykseltä aina uuden liiketoiminnan, tuotteen tai palvelun luomista, liiketoiminnan palveluiden digitalisoimista, tuotantoketjujen uudelleen järjestelyjä tai uusia kumppanuusmalleja. Vuonna 2020 Business Finland on rahoittanut vain yli kuuden henkilön yrityksiä. Pohjola painottaa, että tämä rahoittaja voisi olla olennaisin tapahtumatuottajille, sillä se voisi mahdollistaa yritykselle esimerkiksi verkkokaupan sekä muun liiketoiminnan digitalisoinnin. Business Finland tarjoaa rahoituksen vaihtoehdoiksi:

 • Innovaatioseteli
 • Tempo
 • T&K = Tuki ja laina
 • Expoler-perhe
 • Into-rahoitus
 • NIY = Nuoret Innovatiiviset Yritykset
 • Energiatuki
 • sekä koronavuoden lisä: Häiriörahoitus

 

ELY-keskus (KEHA-rahoitus) on alueellinen kehitysrahoittaja, joka rahoittaa vientitähtäimen kehittämisponnistuksia alueellisesti eri puolilla Suomea. ELY-keskuksen häiriörahoitus toimii samoin kuin Business Finlandilla, mutta ELY-keskus rahoittaa poikkeusaikana 2–5 henkilön yrityksiä. Pohjolan mukaan tämä voisi olla toinen rahoitusvaihtoehto tapahtumajärjestäjille, sillä tämä mahdollistaisi uudenlaisia tulonmuodostusratkaisuja.

 • Yrityksen kehittämisavustus
 • Yrityksen kehittämispalvelut
 • Maaseuturahoitus (Leader)
 • Häiriörahoitus

 

Valtionkonttori on Pohjolan mukaan korona-ajan erikoisrahoittaja, joka myöntää suoria kustannustukia. Tämän kaltaista rahoitusta voivat hakea merkittäviä tulonmenetyksiä ja tappioita kärsineet yhtiöt. Pohjola lisää, että tulonmuodostuksen menetysten kompensoimiseksi tämä on ensimmäinen merkittävä askel.

Lisäksi Pohjola listaa niin sanotun normaalitilanteen rahoitusvaihtoehdoiksi:

 

Kiinnostaako Liveton rahoituspolku? Mikäli rahoitusasiat eivät ole ajankohtaisia, tutustu Tapahtumanjärjestäjän budjettipohjaan.

97,2 % tapahtuma-järjestäjistä suosittelee Livetoa.

Ota meihin yhteyttä, niin tehdään tapahtumastasi onnistunut!

Onnistuneen tapahtuman perusteet

Tämä opas sopii erityisesti ensimmäistä kertaa tapahtumaa tuottavalla henkilölle tai sitä harkitsevalle.

photo-1570944891413-e09ccc306147
photo-1570378164207-c63f4e4f0563

Tapahtumamarkkinoinnin julkaisukalenteri

Liveton tapahtumamarkkinoinnin julkaisukalenterin avulla markkinoinnista ja sosiaalisen median julkaisuista tulee suunnitelmallisempaa.

Digimarkkinoinnin menestysaskeleet tapahtumatuottajalle

Suomen Digimarkkinoinnin myyntijohtaja Ilari Tervonen avaa Liveton huhtikuun webinaarissa digimarkkinoinnin menestyksekkään MRACE-mallin.

photo-1570944891413-e09ccc306147