<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=513124235848573&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Livestriimauksen riskit ja niiden hallinta

Livestriimauksen riskit ja niiden hallinta -webinaarissa vieraana oli Aglma Filmisin Jukka Karjalainen, ja tämä blogiteksti on kirjoitettu webinaarin keskustelun pohjalta. Agalma Films on keskisuomalainen AV-Tuotantoyhtiö, joka tuottaa striimejä urheilutapahtumista bisnestapahtumiin sekä kaikkea tältä väliltä – Agalma Films on Liveton luottokumppani striimauksessa.

Livestriimaus voi olla lähes mikä vain livelähetys, jossa kuva ja ääni lähetetään reaaliaikaisesti katsojille. Livestriimin kohteena voi olla esimerkiksi hautajaiset, seminaari, urheilukisat tai Instagram Live. Tietoisuus livestriimauksen mahdollisuuksista ei ole kovin hyvä tapahtumajärjestäjien keskuudessa, ja sen vuoksi striimaus voi tuntua pelottavalta. Tämän blogitekstin myötä tapahtumajärjestäjä saa striimauksen tekniset perusteet haltuun ja on valmiimpi tekemään onnistuneita virtuaalitapahtumia!

Livestriimauksen riskit ja niiden hallinta

Livestriimauksen suurimmat riskit

Jos tapahtumalla on tekninen kumppani mukana toteutuksessa, tulee heidän kanssaan käydä alla luetellut asiat läpi ja varmistaa, että kaikki on huomioitu toteutuksessa. Kumppaneiden kanssa on hyvä tehdä alusta alkaen selväksi vastuunjaot, jotta epäselvyyksiltä vältyttäisiin.

  1. Verkkoyhteys

Verkkoyhteyden toimimattomuus on yksi suurimmista striimauksen riskeistä. Ensimmäiseksi tulee tarkistaa, millainen yhteys on paikan päällä ja riittääkö sen toiminta – striimauksessa tulee olla vähintään 10 megan nettiyhteys. Tiimillä tulee olla aina varalle toinen verkkoyhteys, ja esimerkiksi Agalma Films käyttää 4G-mokkuloita useilta eri operaattoreilta langallisen netin lisäksi. WiFin käyttöä kannattaa välttää, sillä sen toimivuus ei ole niin varmaa kuin langallisen netin.

  1. Kalusto

Tapahtumaa tehdessä oikeanlainen kalusto on avainasemassa onnistumisen kannalta. Huonolaatuinen kuva tai ääni voivat pilata koko asiakaskokemuksen. Pelkistettyyn striimin kalustoon kuuluu kaksi kameraa, jalustat, nappimikit puhujille, valot sekä mahdolliset muut laitteet.

3.  Alustat

Alustan, jolle striimaus lähetetään, tulee vastata tapahtuman tarpeita. Yksi yleisimmistä alustoista on Vimeo, joka mahdollistaa maksumuurien teon sekä toimintavarman striimin suuremmallekkin yleisölle. YouTube toimii kevyempänä ratkaisuna, mutta sen kanssa tulee olla tarkkana tekijänoikeuksista, sillä YouTube katkaisee helposti striimin, mikäli tekijänoikeudet eivät ole kunnossa. Näistä kanavista livestreamin voi viedä myös Liveton alustalle, jossa asiakaskokemuksesta voi tehdä yhteneväisemmän erilaisten toimintojen avulla.

  1. Luvat

Striimeihin voi joutua hakemaan erikseen tekijänoikeusluvan Teostosta, sillä esimerkiksi YouTube on erittäin tarkka striimauksen aikana kuullusta musiikista. Karjalainen suosittelee olemaan hyvissä ajoissa yhteydessä Teostoon, mikäli herää jotain kysyttävää, sillä siellä on töissä hyvin ammattitaitoista ja mukavaa henkilöstöä.

  1. Sisältö

Sisältö ja sen suunnittelu tapahtumajärjestäjän ja teknisen toteuttajan kanssa on erityisen tärkeää, jotta osataan ottaa kaikki olemassa olevat mahdollisuudet huomioon. Myös striimin teknisen toteuttajan tulee tietää mikä on striimin tarkoitus, mikä on tapahtuman luonne, millaisessa paikassa striimataan ja kenelle? Teknisen kumppanin on erittäin tärkeää tietää aikataulu, jotta he pystyvät kirjoittamaan teknisen ohjelmakuvauksen. Tekninen kumppani lisää myös mahdolliset mainokset ja tekstit videoon, joten tästä on hyvä keskustella tarpeeksi ajoissa. Vuorovaikutuksen tulee olla mahdollisimman avointa ja suunnitelmat tulee tehdä ajoissa. Livestriimauksessa tulee kuitenkin muistaa se, että aina on oltava valmiina reagoimaan nopeasti muutoksiin, varasuunnitelmien kera.

  1. Palautteet

Livestriimin jälkeen on hyvä kysyä heti palautetta asiakkailta, jotta asioihin pystyttäisiin reagoimaan nopeasti. Oma mielipide voi olla ristiriitainen asiakkaan mielipiteen kanssa, joten on hyvä kysyä palautetta, vaikka suurempia ongelmia ei olisikaan ollut. Tärkeintä on oppia omista virheistään ja korjata ne seuraavassa tapahtumassa!

  1. Markkinointi

Vaikka kaikki edelliset asiat olisivat timanttia, eivät ihmiset löydä tapahtumaan ilman markkinointia. Livestriimauksen markkinoinnissa kannattaa erityisesti ottaa haltuun digimarkkinoinnin keinot niissä kanavissa, joissa tapahtuman kohderyhmä viettää aikaa. Lisää sosiaalisen median markkinoinnista löydät täältä sekä täältä

Webinaarin tallenteen voit katsoa täältä.

97,2 % tapahtuma-järjestäjistä suosittelee Livetoa.

Ota meihin yhteyttä, niin tehdään tapahtumastasi onnistunut!

Onnistuneen tapahtuman perusteet

Tämä opas sopii erityisesti ensimmäistä kertaa tapahtumaa tuottavalla henkilölle tai sitä harkitsevalle.

photo-1570944891413-e09ccc306147
photo-1570378164207-c63f4e4f0563

Tapahtumamarkkinoinnin julkaisukalenteri

Liveton tapahtumamarkkinoinnin julkaisukalenterin avulla markkinoinnista ja sosiaalisen median julkaisuista tulee suunnitelmallisempaa.

Digimarkkinoinnin menestysaskeleet tapahtumatuottajalle

Suomen Digimarkkinoinnin myyntijohtaja Ilari Tervonen avaa Liveton huhtikuun webinaarissa digimarkkinoinnin menestyksekkään MRACE-mallin.

photo-1570944891413-e09ccc306147