<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=513124235848573&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Videomarkkinointi - Jenna Perus

Miksi videomarkkinointi on niin tärkeää tänä päivänä? Haastattelimme Momondon Suomen markkinointipäällikkö Jenna Perusta videomarkkinoinnista ja sen trendeistä. Lue mitä tärkeitä tipsejä Perus antaa tapahtumien tuottajille.

Usean vuoden videoiden parissa työskennellyt Jenna Perus siirtyi Videolle-videotoimistosta Kööpenhaminaan Momondolle vuonna 2017. Perus vastaa yrityksen Suomen markkinasta ja työskentelee videoiden parissa aktiivisesti. Momondo on monelle tuttu hintojen vertailun matkasivusto, joka tarjoaa asiakkailleen inspiraation lisäksi lentoja, hotelleja sekä autonvuokrausta.

”Video on sellainen media, millä pystytään vahvasti vaikuttamaan ihmisten tunteisiin.” – Jenna Perus

Lataa opas

Videoiden rooli kasvaa entisestään

Videoiden suosio on kasvanut viime vuosina räjähdysmäisesti. Ciscon tutkimuksen mukaan vuoteen 2021 mennessä 82 % kaikesta verkkoviestinnästä tulee olemaan videota. Videoilla pystytään vaikuttamaan vahvasti ihmisen mieleen ja tunteisiin, jonka vuoksi videoita käytetäänkin markkinoinnissa paljon. Videot jäävät myös hyvin ihmisten mieleen.

Videomarkkinointi

Videoiden suosiota kasvattaa myös se, että useat sosiaalisen median kanavat suosivat algoritmeisssään videoita. Nykyään videoita pystyy tekemään helposti, sillä videoiden kuvaaminen ja julkaiseminen on tänä päivänä hyvinkin yksinkertaista. Videoita on helppo yhdistää myös markkinointikampanjoihin, joissa käytetään videon lisäksi esimerkiksi kampanjasivuja tai blogitekstejä.

Tulosten mittaaminen on ainutlaatuista

Videomarkkinoinnin mittaaminen on ainutlaatuista, jonka vuoksi moni yritys haluaakin tehdä videoita. Videoista saa irti analytiikkaa, jota esimerkiksi blogista ei pystytä kertomaan. Videoiden analytiikan avulla voidaan selvittää esimerkiksi, kauanko henkilö katsoi videota.

Videomarkkinoinnin mittaamisessa täytyy pitää mielessä aina tavoitteet. Videomarkkinoinnin tavoiteet voidaan jakaa karkeasti kolmeen vaihtoehtoiseen päätavoitteeseen, joita ovat: tunnettuuden kasvattaminen, myynnin kasvattaminen tai asiakaskokemuksen parantaminen. Videomarkkinointi tuleekin suunnitella aina yksi päätavoite mielessä, jolloin videon suunnittelu on helpompaa ja voidaan valita juuri oikeat onnistumisen mittarit. Videomarkkinoinnissa voidaan mitata tavoitteesta riippuen muun muassa konversiota eli klikkejä esimerkiksi kampanjasivulle, sisällön jakoja, katselukertoja, reaktioita tai asiakastyytyväisyyden muutosta. 

Videomarkkinoinnin trendit

Videoiden personointi on yksi videomarkkinoinnin kuumimmista trendeistä. Personoinnin avulla kuluttajille voidaan tarjota sopivaa sisältöä tai luoda vau-efektejä. Videoihin on esimerkiksi mahdollista saada katsojan oma nimi esille. Muita videomarkkinoinnin trendejä ovat mm. virtuaalitodellisuus, 360-videot ja automaation hyödyntäminen.

Trendejä tärkeämpää sisällössä on kuitenkin se, että sisällöllä tuotetaan asiakkaalle aitoa arvoa. Enää videoissa ei vain tuoda brändiä esille, vaan halutaan tuottaa oikeasti arvokasta ja vaikuttavaa sisältöä asiakkaille. Yksi markkinoinnin trendeistä on myös purpose-driven -markkinointi, jossa korostetaan yrityksen arvoja ja ideologiaa, ja tuodaan sitä kautta merkityksellisyyttä asiakkaille. Perus etsiikin juuri näistä markkinoinnin trendeistä inspiraatiota omaan työhönsä.

Markkinoinnin trendit näkyvät myös Momondon videomarkkinoinnissa. Peruksen mieleenpainuvin videomarkkinointikampanja on ollut Momondon kampanja The DNA Journey. Kampanjan ideana oli kertoa siitä, että meillä on lopulta enemmän yhteistä muiden kansallisuuksien kanssa kuin uskommekaan. Peruksen mielestä kampanja oli erittäin mieleenpainuva, sillä siinä käytettiin onnistuneesti purpose-driven -markkinointia.

 

Edullisesti videosisältöä

Moni tapahtumajärjestäjä miettii keinoja, joilla tehdä edullisesti videomarkkinointia osana tapahtuman markkinointia. Videoita voidaan tehdä isosti, jolloin budjettia varataan kuvauspäivien, näyttelijöiden, lavasteiden ja käsikirjoituksen mukaan. Jos näistä menoista pystytään karsimaan, voidaan videoita tehdä pienelläkin budjetilla. Silloin huomiota kiinnitetään ennen kaikkea mielenkiintoiseen sisältöön.

”Ihmiset kiinnostavat enemmän kuin yritykset. Vaikuttajien avulla voidaan lisätä kiinnostusta yritystä kohtaan kohderyhmää kiinnostavalla tavalla.” – Jenna Perus

Vaikuttajien hyödyntäminen videossa on tehokas keino lisätä videon vaikuttavuutta ja karsia perinteisestä mediabudjetista, kun vaikuttajan omaa verkostoa voidaan hyödyntää videon jakelussa. Lue lisää aiheesta täältä.

Tapahtumamarkkinoinnissa hyödynnetään usein teasereita ennen tapahtumaa ja after movie -videoita tapahtuman jälkeen. Esimerkiksi teasereissa voidaan käyttää aikaisempien tapahtumien materiaaleja hyödyksi. Teasereihin voidaan kuvata myös esimerkiksi tervehdyksiä puhujilta tai esiintyjiltä. Nykyään myös autenttiset sisällöt toimivat, eikä kaikkien videoiden tarvitse aina olla viimeisen päälle viilattuja, vaan niitä voidaan kuvata myös kännykällä.

Kun video on tuotettu, sitä tulee markkinoida ahkerasti eri kanavissa. Jakelukanavat tulee valita kohderyhmän mukaan. Facebook on edelleen suosittu sosiaalisen median kanava, ja se tavoittaakin suurimman osan suomalaisista. 

TOP 5 videotärpit:

  1. Tuota kohderyhmällesi arvokasta ja kiinnostavaa sisältöä.
  2. Pienikin budjetti riittää, kunhan idea on hyvä.
  3. Mittaa videomarkkinoinnin tuloksia oikeilla mittareilla.
  4. Hyödynnä vaikuttajia videoissasi.
  5. Valitse jakelukanavat kohderyhmän mukaan.

Lue lisää videomarkkinoinnista täältä.

Tilaa Liveton YouTube-kanava

97,2 % tapahtuma-järjestäjistä suosittelee Livetoa.

Ota meihin yhteyttä, niin tehdään tapahtumastasi onnistunut!

Onnistuneen tapahtuman perusteet

Tämä opas sopii erityisesti ensimmäistä kertaa tapahtumaa tuottavalla henkilölle tai sitä harkitsevalle.

photo-1570944891413-e09ccc306147
photo-1570378164207-c63f4e4f0563

Tapahtumamarkkinoinnin julkaisukalenteri

Liveton tapahtumamarkkinoinnin julkaisukalenterin avulla markkinoinnista ja sosiaalisen median julkaisuista tulee suunnitelmallisempaa.

Digimarkkinoinnin menestysaskeleet tapahtumatuottajalle

Suomen Digimarkkinoinnin myyntijohtaja Ilari Tervonen avaa Liveton huhtikuun webinaarissa digimarkkinoinnin menestyksekkään MRACE-mallin.

photo-1570944891413-e09ccc306147