<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=513124235848573&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tarinallisuuden merkitys tapahtumamyynnissä

Boss Korhosella on asiaa -sarjassa tuodaan esiin olennaisia ja tärkeitä asioita tapahtumajärjestäjille. Jokaisessa jaksossa käsitellään eri aihetta, joka esitellään lyhyesti ja mahdollisimman selkeästi. Sarjan neljännessä jaksossa puhutaan tarinallisuuden merkityksestä tapahtumamyynnissä.

Tapahtumajärjestäjillä on lähtökohtaisesti melkein aina tapahtumaa kohden melko pieni budjetti. Tämän vuoksi hyvän tarinan luominen on äärimmäisen kustannustehokas tapa lähteä rakentamaan markkinointia tapahtumalle.

Miten luodaan hyvä tarina?

Ensimmäisenä tapahtumajärjestäjän kannattaa pysähtyä miettimään syytä sille, miksi tapahtumaa lähdetään tekemään. Onko tapahtumalla mahdollisesti syvempiä tavoitteita, kuten saada aikaan muutoksia ihmisten ajattelutavoissa? Syy tapahtuman järjestämiseen voi yhtä hyvin olla tuoton tekeminen, kuin pysyvä vaikutus yhteiskunnallisiin rakenteisiin, kunhan on rehellinen itselleen ja tarina on aito.

tarinallisuuden merkitys tapahtumamyynnissa

Syitä tapahtuman järjestämiselle kannattaa miettiä kirkastaakseen itselleen asiaa ja samalla löytää myös tarkempi motiivi tämän toteuttamiseen. Kun tarina on selkeä omassa mielessä, sen pystyy helpommin ilmaisemaan myös muille.

On tärkeää luoda kiinnostava ja puhutteleva tapa kertoa tapahtuman tarina muille. Huomioitavaa on, että ei rakenna tarinaa pelkästään esimerkiksi tapahtuman sisältöön pohjautuen, kuten tapahtumassa esiintyviin artisteihin. Tapahtumasta tulee luoda kiinnostava ja massasta erottuva, riippumatta pelkästään sen sisällöstä. Tämä kannattaa huomioida etenkin festivaaleja järjestäessä, jolloin on aina mahdollista, että odotettu esiintyjä peruu keikkansa. Neuvoja siihen, miten toimia tässä tilanteessa, voi lukea täältä.

Tarina ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana- ja sen jälkeen

Alkuvaiheessa tarinallisuuden rakentaminen on kaikista haasteellisinta, koska tässä kohtaa tätä lähdetään rakentamaan käytännössä tyhjästä.

Tapahtuman aikana pystyy luomaan aivan uudenlaisia kosketuspisteitä, joilla pystytään vaikuttamaan kävijäkokemukseen ja liittämään tapahtuman kävijät osaksi tarinaa. Kävijät vahvistavat tapahtuman tarinaa, ja parhaimmillaan alkavat kertoa viraalisti tätä eteenpäin, mikä helpottaa jatkossa myös markkinointia. Toivottavaa on, että asiakkaat löytävät jatkossa helpommin itse tiensä tapahtumaan, muiden kävijöiden kokemuksen kautta.

Tapahtuman jälkeen kannattaa ottaa myös selvää asiakkaan kokemuksesta. Mikä asiakkaan näkökulmasta onnistui ja mikä meni pieleen tapahtumassa? Neuvoja palautekyselyn toteuttamiseen löytyy täältä. Palautteen avulla pystyy kehittämään toimintaa ja pääsee vaikuttamaan positiivisesti asiakaskokemukseen.

Miksi hyvän tarinan luominen on niin tärkeää?

Aiemmassa tekstissä mainittiin mitä tarinan luomisessa pitää ottaa huomioon, joten vielä kertaukseksi, miksi hyvän tarinan luominen on niin tärkeää:

  • Kustannustehokkuus
  • Toimii motivaattorina omalle tekemiselle
  • Selkeyttää tapahtuman tarkoituksen asiakkaille
  • Helpottaa tapahtuman markkinointia ja tuotteistusta myös jatkossa.

 

97,2 % tapahtuma-järjestäjistä suosittelee Livetoa.

Ota meihin yhteyttä, niin tehdään tapahtumastasi onnistunut!

Onnistuneen tapahtuman perusteet

Tämä opas sopii erityisesti ensimmäistä kertaa tapahtumaa tuottavalla henkilölle tai sitä harkitsevalle.

photo-1570944891413-e09ccc306147
photo-1570378164207-c63f4e4f0563

Tapahtumamarkkinoinnin julkaisukalenteri

Liveton tapahtumamarkkinoinnin julkaisukalenterin avulla markkinoinnista ja sosiaalisen median julkaisuista tulee suunnitelmallisempaa.

Digimarkkinoinnin menestysaskeleet tapahtumatuottajalle

Suomen Digimarkkinoinnin myyntijohtaja Ilari Tervonen avaa Liveton huhtikuun webinaarissa digimarkkinoinnin menestyksekkään MRACE-mallin.

photo-1570944891413-e09ccc306147