<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=513124235848573&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tipsit tuottajille jakso 28 – Miten tapahtumatuottajia koulutetaan nyt ja tulevaisuudessa?

Tipsit Tuottajille jaksossa 28 vieraili tapahtumatuotannon lehtori Monika Birkle Haaga-Helian ammattikorkeakoulusta. Birkle kertoi jaksossa monipuolisesta tapahtumatuottajien koulutuksesta ja siitä, millaiseksi se on muovautunut. Kuuntele mielenkiintoinen jakso ja muut Tipsit Tuottajille Spotifysta. 

Haaga-Helia

  • Suomen tunnetuin ammattikorkeakoulu 
  • Noin 10 000 opiskelijaa 
  • Vahvimmat koulutusalat ovat liiketoiminnan ja matkailun -alat 
  • Toimii viidellä eri kampuksella Helsingissä, Porvoossa ja Vierumäellä 


Minkälaista koulutusta Haaga-Helia tarjoaa tapahtumista kiinnostuneille? 

Tapahtumat ovat aina olleet osana matkailualan, eli restonomin, koulutusta, mutta opiskelijoiden kiinnostus tapahtuma-alaa kohtaan huomattiin alati kasvavaksi. Tämän vuoksi 7 vuotta sitten haluttiin Haaga-Heliassa kehittää restonomiopiskelijoille selkeä linjaus tapahtuma-alalle. Haaga-Helialla oppiminen tapahtuu oikeissa tapahtumaprojekteissa: opettajat sopivat toimeksiantajan kanssa projektista ja ovat taustalla tukena opiskelijoille. Birkle kutsuu tätä tutkivaksi ja kehittäväksi pedagogiikaksi. Opettajat käyttävät aikaa löytääkseen juuri sopivia tapahtumakonsepteja ja toimeksiantoja, jotta tapahtumat eivät esimerkiksi ole liian laajoja kokonaisuuksia opiskelijoille toteutettavaksi. 

Opiskelu projektin parissa etenee tietyin vaihein:  

  1. Ensin määritellään tavoitteet – ryhmä organisoi oman työn sekä määrittelee roolit ja toimintatavat 
  2. Ensimmäinen luonnos tapahtumatoimeksiannosta esitetään toimeksiantajalle – toimeksiantaja antaa tämän pohjalla opiskelijoille palautetta ja kehitysideoita 
  3. Kehittäminen – opiskelijat haastattelevat esimerkiksi sidosryhmiä ja kohdeyleisöä 
  4. Viimeinen esitys projektista toimeksiantajalle 
  5. Tapahtuman toteutus – opiskelijat pääsevät mukaan itse tapahtumaan  

Miten Covid-19 aika on muuttanut koulutusta? 

Covid-19 alkaessa useita jo käynnistettyjä tuotantoja jouduttiin siirtämään tai perumaan kokonaan. Tämän vuoksi opettajien tuli miettiä opiskelijoille nopeasti uutta sisältöä opetussuunnitelmaan. Ensimmäinen kokeilu virtuaalitapahtumasta oli pienimuotoinen striimaus Zoomin avulla YouTubeen. Vuodesta 2020 lähtien opiskelijat ovat kuitenkin jo päässet toteuttamaan virtuaalitapahtumia: he tekevät tapahtuman käsikirjoituksen, toimivat tuottajan roolissa, ohjaavat lähetystä studiossa sekä huolehtivat tapahtuman puhujista. 

Birklen mukaan virtuaali- tai hybriditapahtumat eivät ole häviämässä, joten niitä on tärkeää opiskella myös jatkossa. Monet tekijät vaikuttavat hybriditapahtumien suosioon myös tulevaisuudessa, kuten puhujien sijainti tai ympäristösyyt. Tämän vuoksi työkenttä laajenee tapahtumatuottajilla tulevaisuudessa. Nyt tapahtumatuottajaopiskelijoilla on 10 erilaista tuotantoa syksylle, joista noin puolet on fyysisiä tapahtumia ja puolet hybridi- tai virtuaalitapahtumia. Tuotantotiimi koostuu noin 6–10 henkilön opiskelijaryhmistä ja tapahtumamuotoja jaetaan tiimien kesken. Syksyn päätteeksi järjestetään tilaisuus, jossa jaetaan oppeja syksyn ajalta. 

Mikä on tarve tapahtumille ja osaajille tulevaisuudessa? Birklen mukaan tapahtumia tullaan näkemään tulevaisuudessa entistä enemmän. Opettajat seuraavat tarkasti mitä tapahtuu Saksassa, Britanniassa ja USA:ssa, joissa on vähennetty matkailualan koulutuspaikkoja ja lisätty tapahtumatuottajien paikkoja – tämä on tahtotila myös Haaga-Helialla. Tutkinnon mitta on 210 opintopistettä ja siitä kolmasosa on suoraan liitännässä tapahtumatuotantoon. Tämä luku haluttaan Birklen mukaan nostaa niin, että puolet tutkinnon opintopisteistä tulisi tapahtumatuotannon opiskelusta.

Tipsit tuottajille jakso 28 – Miten tapahtumatuottajia koulutetaan nyt ja tulevaisuudessa?

Missä kaikessa opiskelijat ovat mukana? 

Tällä hetkellä opintojaksolla on 80 opiskelijaa, johon kuuluu myös kansainvälinen opintoryhmä. Opiskelu on hyvin käytännönläheistä, mutta myös syventäviä, enemmän lukemista vaativia opintoja löytyy. Opiskelijoita kannustetaan ottamaan vastaan erilaisia vapaaehtoisia työvuoroja, joissa he pääsevät työskentelemään itse tapahtumissa ja tutustumaan tapahtumajärjestäjiin – näin opiskelijat saavat myös hyviä kontakteja. Heti opintojen alusta asti opiskelijat tuottavat sisäisiä tapahtumia, joissa yleisönä ovat muut opiskelijat. Kun opinnoissa edetään, tulee tapahtumista hieman haastavampia, kun kohderyhmänä on koulun ulkopuolisia henkilöitä ja tahoja. Kolmannella ja neljännellä lukukaudella toteutetaan oikeita toimeksiantoja, jotka sisältävät muun muassa projektin suunnittelua, ajolistan tekoa ja itse tapahtumassa mukana olemista. Isoimmat toimeksiannot saattavat kestää jopa koko lukukauden ajan. 

Tällä hetkellä opiskelijat työstävät esimerkiksi Pohjoismaiden matkailututkijoiden konferenssia, joka järjestetään Porvoossa. Opiskelijat tekevät ensin muun muassa mainosvideon, sosiaalisen median suunnitelman, sekä ehdotuksen oheisohjelmasta. Toinen projekti, Duunitehdas rekrytapahtuma, auttaa nuoria pärjäämään paremmin työnhaussa ja tähän tapahtumaan opiskelijat suunnittelevat myös sisältöä. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus lähteä ulkomaille – osa opiskelijoista on lähtenyt esimerkiksi Dubaihin tapahtumaan töihin. Tapahtuma-alalla tarvitaan monenlaisia työntekijöitä – niin luovia henkilöitä kuin tarkkoja tekijöitä. Birklen mukaan tämä koulutus seuloo hyvin opiskelijoista ne henkilöt, jotka sopivat tapahtuma-alalla työskentelyyn. 

Kiinnostuitko tapahtumamuodoista? Lue lisää hybridi- ja virtuaalitapahtumista! 

97,2 % tapahtuma-järjestäjistä suosittelee Livetoa.

Ota meihin yhteyttä, niin tehdään tapahtumastasi onnistunut!

Onnistuneen tapahtuman perusteet

Tämä opas sopii erityisesti ensimmäistä kertaa tapahtumaa tuottavalla henkilölle tai sitä harkitsevalle.

photo-1570944891413-e09ccc306147
photo-1570378164207-c63f4e4f0563

Tapahtumamarkkinoinnin julkaisukalenteri

Liveton tapahtumamarkkinoinnin julkaisukalenterin avulla markkinoinnista ja sosiaalisen median julkaisuista tulee suunnitelmallisempaa.

Digimarkkinoinnin menestysaskeleet tapahtumatuottajalle

Suomen Digimarkkinoinnin myyntijohtaja Ilari Tervonen avaa Liveton huhtikuun webinaarissa digimarkkinoinnin menestyksekkään MRACE-mallin.

photo-1570944891413-e09ccc306147