<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=513124235848573&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tampereen ammattikorkeakoulu ja Liveto loivat innovatiivisen tapahtumakokemuksen

Restokisat on vuosittain järjestettävä ja vaihtuvan järjestäjän vastuulla oleva restonomiopiskelijoiden tietotaitokilpailu. Restokisoja isännöi Tampereen ammattikorkeakoulu ja tapahtumassa hyödynnettiin Liveton Tapahtumasovellusta, lue lisää yhteistyöstä tästä blogista tai katso alla oleva video!


Trendin ytimessä Tapahtumasovelluksen avulla

Asiakaskokemuksessa haastateltiin Mika Kylästä, joka toimii Tampereen ammattikorkeakoulun lehtorina ja työskentelee erityisesti palveluliiketoiminnan restonomi -koulutuksen parissa. Kyläsen mukaan Restokisa -tapahtuman tärkeänä lähtökohtana oli ottaa kantaa ravintola- ja tapahtuma-alaan sekä tietenkin myös pysyä aallonharjalla alan uutuuksista. Tämän vuoksi Tapahtumasovellus sopi erinomaisesti tapahtumalle, sillä se on vielä suhteellisen uusi ominaisuus!

Vuoden 2023 Restokisat olivat 21. kerta kun kisat järjestettiin, joten myös tämän vuoksi mukaan haluttiin Kyläsen mukaan tuoda jotain uutta. Tapahtumasovelluksen avulla oltiin trendin ytimessä ja siinä nähtiin myös lukuisia muita hyviä puolia. Personointi, monikanavaisuus ja paperittomuus olivat Kyläsen mukaan tärkeitä asioita ja ne sopivat erinomaisesti myös tapahtuman teemoihin, jotka olivat together, responsibility ja evolving.

Tapahtumasovelluksen muunneltavuus mahdollisti Restokisojen visuaalisen ilmeen sekä toiminnallisten tavoitteiden tuomisen sovellukseen. Tapahtuman osallistujille sovellus toi lisäarvoa, sillä sen avulla oli helpompi seurata oman kohderyhmän sisältöä sekä osallistua ohjelmaan esittämällä kysymyksiä panelisteille.

Emilia Antas on kolmannen vuoden restonomiopiskelija Tampereen ammattikorkeakoulussa ja myös häntä haastateltiin asiakaskokemusta varten. Antas työskenteli tapahtumassa tekniikan ja viestinnän parissa, eli hänellä oli tärkeä rooli myös Tapahtumasovelluksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Projektin aika oli rajattu ja sovelluksen suunnitteluun ja rakentamiseen jäi lopulta aikaa vain viikkoja, mutta Antaksen mukaan tässä onnistuttiin silti – tämä heijastaa hänen mukaansa sitä, miten helppoa sovelluksen teko on!

Lämmin tunne yhteistyöstä

Antaksen mukaan he kilpailuttivat useita sovelluksia, mutta heti ensimmäisestä kartoituksesta lähtien Livetosta jäi hänelle lämmin fiilis ja tunne, että heidän tapahtumaan ja sen tarpeisiin oli tutustuttu huolella sekä tietenkin tapahtuman tarpeisiin vastattiin. Kun projektin aikana ilmeni kysymyksiä tai ongelmia, sai niihin Antaksen mukaan apua ja vastauksia todella nopeasti.

Niin Kylänen kuin Antas toteavat, että he voisivat mielellään suositella Livetoa kumppaniksi myös muille tapahtumajärjestäjille. Kylänen nostaa esille, miten Liveto sopii niin yhteistyö- kuin kehittäjäkumppaniksi. Lisäksi hän painottaa Liveton suurta asiantuntemusta tapahtuma-alalta. Kyläsen mukaan Tapahtumasovellus ja muut Liveton tarjoamat ratkaisut ovat suosituksen arvoisia myös yhteistyön ansiosta.

“Välittyi voimakkaasti kuva kehittyvänä talona” – Mika Kylänen, lehtori.

Seuraava Restokisa -tapahtuma tullaan järjestämään Porissa ja Kylänen suositteleekin yhteistyötä Liveton kanssa myös seuraavasta tapahtumasta vastuussa olevalle ammattikorkeakoululle.

Tapahtumasovellus

  • Toimii selainpohjaisesti ja käyttäjänimellä, eli sitä ei tarvitse ladata tai rekisteröityä.
  • Korvaa paperisen käsiohjelman keräämällä kaiken tarvittavan tiedon yhteen paikkaan, kuten tapahtuma-alueen kartan, esiintyjät sekä kumppanit.
  • Helppo tapa ottaa osallistujat mukaan ohjelmaan ja keskustelemaan chatin välityksellä.
  • On aina personoitavissa tapahtuman brändin mukaan!


Lue lisää Tapahtumasovelluksesta

Liveto on toteuttanut monipuolisesti yhteistyötä erilaisten tapahtumajärjestäjien kanssa, lue lisää mielenkiintoisia asiakaskokemuksia täältä! Kerromme mielellämme lisää Tapahtumasovelluksesta sekä muista kattavista työkaluista, joita Liveton tapahtumajärjestelmä sisältää. Varaa siis maksuton tapaaminen tapahtuma-alan ammattilaisemme kanssa, niin jutellaan!Varaa maksuton etäesittely

 

97,2 % tapahtuma-järjestäjistä suosittelee Livetoa.

Ota meihin yhteyttä, niin tehdään tapahtumastasi onnistunut!

8 syytä hankkia kokonaisvaltainen tapahtumajärjestelmä

Tämä opas kertoo sinulle, minkä takia markkinaan on muodostumassa aivan uusi kategoria nimeltä kokonaisvaltaiset tapahtumajärjestelmät ja mitä nämä käytännössä tarkoittavat. 

8 syytä hankkia kokonaisvaltainen tapahtumajärjestelmä
Hybriditapahtuma-akatemia

Hybriditapahtuma-akatemia

Liveton Hybriditapahtuma-akatemia koostuu kahdeksasta (8 kpl) opetusvideosta, jossa käydään läpi hybriditapahtuman suunnittelun ja toteutuksen kriittisimmät vaiheet.