<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=513124235848573&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tapahtuma-alalla opiskelu

Tapahtuma-ala on kasvava toimiala, jonka vuoksi osaavia tekijöitä tarvitaan yhä enemmän. Tämä näkyy myös alaan liittyvien koulutusmahdollisuuksien määrässä. Kulttuuri- ja tapahtuma-alojen koulutusten määrä, sekä kiinnostus niitä kohtaan ovat nousseet huimasti siitä, mitä ne ovat olleet vielä muutama vuosikymmen sitten. Tämä johtuu yleisesti lisääntyneestä mielenkiinnosta tapahtumia ja kulttuuria kohtaan, mutta osakseen myös siitä, että olemme myös viimein ymmärtäneet alan moninaiset vaikutukset ja kasvumahdollisuudet. 

Tässä blogitekstissä tarkastelen lähemmin tapahtuma-alan koulutusta, tarkemmin rajattuna kulttuurituottajan koulutusta. Edellä mainituista tapahtuma-alan vaikutuksista voi lukea lisää täältä.

Mikä on kulttuurituottaja?

Kulttuurituottaja/Bachelor of Culture and arts on monitaitaja, joka mahdollistaa, organisoi ja johtaa tuotannollista toimintaa. Valmistunut kulttuurituottaja osaa tuottaa kannattavasti erilaisia sisältöjä ja tuotantoja eri kohderyhmille. Tuotannoista puhuttaessa tarkoitetaan esimerkiksi tapahtumia, kampanjoita, mediatuotteita sekä muita kulttuurisia palvelutuotteita.

Opiskelu tapahtuma-alalla

Missä voi opiskella?

Kulttuurituottajaksi voi opiskella monissa eri kaupungeissa, sekä muutamissa eri ammattikorkeakouluissa. Näitä ovat tällä hetkellä Metropolia, Seinäjoen ammattikorkeakoulu sekä Humanistinen ammattikorkeakoulu. Opetuksen painotukset ovat kampuskohtaisia, mutta pääosin koulutus tähtää kuitenkin samaan päämäärään – ammattitaitoisten ja osaavien tuottajien valmistumiseen. Metropolian kulttuurituottajan koulutuksesta pääset lukemaan täältä.

Mitä voi tehdä?

Tuleva työnkuva rakentuu sen pohjalta, mihin itse päättää suuntautua, ja mitä osa-alueita haluaa opinnoissaan painottaa. Opintoihin kuuluu monia työharjoitteluita, jotka kannattaa valita tarkoin, oman kiinnostuksen mukaisesti. Harjoittelut ovat oiva tilaisuus päästä kokeilemaan ja tunnustelemaan, mikä olisi itselle sopivin työskentely-ympäristö ja minkä ammattinimikkeen alla työskentely olisi kiinnostavinta ja mielekkäintä.

Kulttuurituottajana voit työskennellä esimerkiksi:

 • Tapahtumatuottajana

 • Tuotantopäällikkönä

 • Projektipäällikkönä

 • Viestintäsuunnittelijana

 • Markkinointisuunnittelijana

 • Tiedottajana         

 • Toiminnanjohtajana

 • Palvelukoordinaattorina

 •  Managerina

Mitä vaatii?

Tapahtuma-alalla tapahtuu muutoksia koko ajan, jonka vuoksi on tärkeää pysyä ajan hermolla, ja olla aidosti kiinnostunut siitä mitä ympärillä tapahtuu. Tapahtuma-alalla työskentely vaatii kylmähermoisuutta, ennakoivaa ajattelukykyä, ongelmanratkaisukykyä, oma-aloitteisuutta, järjestelmällisyyttä, sekä luovuutta. Tärkeää on olla myös se luottamuksen arvoinen ”hyvä tyyppi”, koska työssä luodaan koko ajan uusia kontakteja, sekä toimitaan yhdessä muiden kanssa.

Hyvän kulttuurituottajan tärkeimmät kolme ominaisuutta ovat:

 1.     Hyvät vuorovaikutustaidot ja yhteistyökykyisyys
 2.     Organisointitaito
 3.     Paineensietokyky

Miksi valita tapahtuma-ala?

Jos kokee haluavansa työskennellä nopeasti uudistuvalla, monipuolisella ja suhteellisen haastavallakin alalla, on tapahtuma-ala juuri oikea valinta. Alalla pääsee käyttämään luovuuttaan, sekä näkee sataprosenttisen varmasti työnsä tulokset. Tämän lisäksi saa mahdollisuuden tutustua muihin samanhenkisiin toimijoihin, joilta saa inspiraatiota ja energiaa myös omaan tekemiseen. Kaiken kaikkiaan työ luo valmiudet tehdä asioita, joita ei ehkä koskaan muuten tulisi tehneeksi, sekä mahdollisuuden nähdä asioita, joita ei ehkä koskaan muuten tulisi nähneeksi.

Harjoittelu Livetolla

Opiskelijan kannattaa hakea Livetolle harjoitteluun, jos haluaa päästä tekemään ja näkemään konkreettisesti alalle ominaisia asioita. Heti alusta lähtien perehdytään yrityksen toimintatapoihin, ja olo siitä, että on osa tiimiä syntyy nopeasti. Harjoittelijoihin suhtaudutaan samalla tavalla kuin muihinkin työntekijöihin, joten myös harjoittelijan työpanos on merkittävää. Vastuuta annetaan sopivasti, ja avun pyytämistä ei tarvitse jännittää. Koska työntekijöitä on Livetolla suhteellisen vähän, vallitsee työskentelytiimissä kaikkien osalta samaan aikaan aikaansaava mutta myös rento ilmapiiri. Lue lisää esimerkiksi restonomiharjoittelijan Hennan kokemuksista harjoittelusta täältä. 

 

97,2 % tapahtuma-järjestäjistä suosittelee Livetoa.

Ota meihin yhteyttä, niin tehdään tapahtumastasi onnistunut!

Onnistuneen tapahtuman perusteet

Tämä opas sopii erityisesti ensimmäistä kertaa tapahtumaa tuottavalla henkilölle tai sitä harkitsevalle.

photo-1570944891413-e09ccc306147
photo-1570378164207-c63f4e4f0563

Tapahtumamarkkinoinnin julkaisukalenteri

Liveton tapahtumamarkkinoinnin julkaisukalenterin avulla markkinoinnista ja sosiaalisen median julkaisuista tulee suunnitelmallisempaa.

Digimarkkinoinnin menestysaskeleet tapahtumatuottajalle

Suomen Digimarkkinoinnin myyntijohtaja Ilari Tervonen avaa Liveton huhtikuun webinaarissa digimarkkinoinnin menestyksekkään MRACE-mallin.

photo-1570944891413-e09ccc306147