<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=513124235848573&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Yleisön kiinnostus osallistua tapahtumiin vuonna 2022

Liveto järjesti maaliskuussa 2022 kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää ihmisten halukkuutta osallistua yleisötapahtumiin ja siihen vaikuttavia asioita. Kyselyn vastaukset kerättiin verkkolomakkeella, ja siihen vastasi noin 370 ihmistä. Tämä blogiteksti on kirjoitettu kyselyyn saatujen vastausten pohjalta.

Yleisötapahtumiin osallistuminen -kyselyn tulokset

Kyselyyn osallistuneiden ikähaarukka oli alle 20-vuotiaista yli 71-vuotiaisiin, mutta suurin osa vastaajista oli kuitenkin 31-40 vuotiaita. Alla olevasta kuvaajasta voidaan nähdä, miten kyselyyn vastanneiden iät jakautuivat.

kyselyn tulokset 1

Suosituimmat kuukaudet yleisötapahtumiin osallistumiselle on selkeästi maalis - kesäkuu ja seuraavana heinä - syyskuu. Tämä ei liene yllätys, sillä kesäkuukausiin sijoittuu paljon suuria tapahtumia, ja useimmat ihmiset osallistuvat niihin kesälomien aikana. Alla olevasta kuvaajasta voidaan havaita myös se, että osa vastaajista ei vielä ole päättänyt osallistuvatko he yleisötapahtumiin tänä vuonna, ja osa ei aio osallistua ollenkaan. On hyvin mahdollista, että osan vastaajien mielipiteisiin vaikuttaa kyselyn ajankohta, sillä kesäkauden alkuun on vielä hetki aikaa eikä esimerkiksi kaikkia tapahtumia ole vielä julkistettu.

kyselyn tulokset 2

Kyselyyn vastanneiden mielipiteet vaihtelivat paljon kysyttäessä, mitkä asiat vaikuttavat eniten halukkuuteen osallistua tapahtumiin. Vastausvaihtoehtoina oli seuraavat:

 1. Tapahtumassa on käytössä kasvomaskit
 2. Tapahtumassa on käytössä koronapassi
 3. Tapahtumassa on tarjolla käsidesiä
 4. Tapahtumassa on huolehdittu turvaväleistä
 5. Tapahtumassa on aluejaot ja niillä omat sisäänkäynnit
 6. Henkilökunta on koronarokotettu
 7. Tapahtuman tiedotus ennen ja jälkeen tapahtuman liittyen koronaan
 8. Tapahtumassa on käytössä koronapikatestit
 9. Tapahtuma järjestetään ulkotiloissa
 10. Tapahtuma järjestetään sisätiloissa
 11. Yleinen tartuntatilanne alueella
 12. Mikään näistä ei vaikuta osallistumiseen
 13. Muu

Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, ettei mikään näistä vaihtoehdoista vaikuta heidän halukkuuteen osallistua tapahtumiin. Toiseksi suurimmaksi vastausvaihtoehdoksi lukeutui yleinen tartuntatilanne alueella. Pienimmän kannatuksen vastausvaihtoehdoista sen sijaan sai vaihtoehdot “tapahtuma järjestetään sisätiloissa”, sekä “tapahtumassa on aluejaot ja niillä omat sisäänkäynnit”.

Kyselystä kävi myös ilmi ihmisten yleinen kyllästyminen korona-aikaan, ja moni toivookin rajoituksettomia yleisötapahtumia. Korona-aika on jatkunut jo kaksi vuotta, joten tämän vuoksi on ymmärrettävää, että moni olisi valmis palaamaan normaaliin tilanteeseen mahdollisimman pian.

Kyselyyn saaduista vastauksista voidaan tehdä päätelmä, että monet ihmiset odottavat innolla vuoden 2022 tapahtumia ja aikovat osallistua niihin suurella todennäköisyydellä. Toivottavasti vuosi tulee siis olemaan tapahtumantäyteinen!

Lue myös blogimme: Tapahtumasovelluksen hyödyntäminen livetapahtumissa.

Tutustu myös aihetta käsitelleeseen webinaariimme: Livetapahtumiin palaaminen: milloin ihmiset ovat valmiita ja mitä tapahtumilta vaaditaan?

Kuvat: Yleisötapahtumiin osallistuminen -kyselyn tulokset.

97,2 % tapahtuma-järjestäjistä suosittelee Livetoa.

Ota meihin yhteyttä, niin tehdään tapahtumastasi onnistunut!

Onnistuneen tapahtuman perusteet

Tämä opas sopii erityisesti ensimmäistä kertaa tapahtumaa tuottavalla henkilölle tai sitä harkitsevalle.

photo-1570944891413-e09ccc306147
photo-1570378164207-c63f4e4f0563

Tapahtumamarkkinoinnin julkaisukalenteri

Liveton tapahtumamarkkinoinnin julkaisukalenterin avulla markkinoinnista ja sosiaalisen median julkaisuista tulee suunnitelmallisempaa.

Digimarkkinoinnin menestysaskeleet tapahtumatuottajalle

Suomen Digimarkkinoinnin myyntijohtaja Ilari Tervonen avaa Liveton huhtikuun webinaarissa digimarkkinoinnin menestyksekkään MRACE-mallin.

photo-1570944891413-e09ccc306147