<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=513124235848573&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Livetapahtumiin palaaminen: milloin ihmiset ovat valmiita ja mitä tapahtumilta vaaditaan?

Livetapahtumat tekevät vahvasti paluuta kevään 2022 aikana, mutta moni asia varmasti askarruttaa vielä niihin liittyen. Liveto järjesti maaliskuussa 2022 yleisökyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää, milloin ihmiset kokevat psykologisesti turvalliseksi palata livetapahtumien pariin. Kyselyyn vastasi lähes 400 ihmistä.

Liveton webinaarissa perehdytään kyselyn tuloksiin yhdessä Liveton toimitusjohtaja Antti Korhosen ja Hanna Markukselan kanssa. Markuksela toimii psykologina, puhujana, psykoterapeuttina ja tietokirjailijana. Webinaarissa käydään läpi työkaluja livetapahtumien onnistuneeseen paluuseen ja sitä, miten markkinat suhtautuvat livetapahtumiin tällä hetkellä, ja mihin konkreettisiin asioihin tapahtumajärjestäjien tulisi panostaa vuonna 2022. Tämä blogiteksti on kirjoitettu Liveton webinaarin pohjalta.

Turvallisuuden tunne tapahtumassa

Turvallisuuden tunne tapahtumissa koostuu useasta seikasta ja eri ihmiset painottavat erilaisia asioita. Pandemia-aikana jokainen on varmasti joutunut pohtimaan suhtautumistaan tapahtumiin osallistumiseen jollain tasolla. Markuksela kertookin, että ihmisten suhtautumisessa pandemiarajoituksiin on ollut ääripäitä: osa noudattaa senhetkisiä ohjeita säntillisesti, kun taas osa kyllästyy rajoituksiin todella nopeasti.

Hanna Markuksela kertoo psykologisen turvallisuuden tunteen olevan hyvin moninainen kokonaisuus: joku voi luottaa asiantuntijoiden tarjoamaan tietoon ja dataan, kun taas toinen luottaa siihen, miten suuri osa ihmisistä käyttäytyy ja mitä signaaleja yhteisö antaa. Myös esimerkiksi sosiaalisen median vaikuttajilla voi olla iso rooli siinä, miten heitä seuraavat ihmiset suhtautuvat tapahtumiin tällä hetkellä. Etukäteen on vaikea sanoa, milloin kukakin on valmis osallistumaan tapahtumiin. Osalla saattaa mennä vielä pitkä aika ennen kuin he ovat valmiita ja osa ei ole missään vaiheessa lopettanut tapahtumissa käymistä.

Kyselyn vastauksista kävi ilmi, ettei kovinkaan moni pitänyt tärkeänä esimerkiksi sitä, että tapahtumassa olisi tarjolla käsidesiä. Tämä tieto on suhteellisen yllättävä, kuten Markukselakin mainitsee webinaarin aikana. Markuksela huomauttaa myös, että hyvä hygienian huomioiminen tekee tapahtumasta ammattimaisen oloisen ja tuo näin tapahtuman kävijöille lisäarvoa. Monen mielestä voi olla vaikeaa kantaa mukanaan omaa käsidesiä, joten sitä olisi käytännöllisyydenkin vuoksi hyvä olla tarjolla.

 

Vinkit turvallisuuden tunteen luomiseen tapahtumassa

Hanna Markuksela antoi vinkkejä siitä, miten luodaan turvallisuuden tunnetta tapahtuman kävijöille:

  1. Ennen tapahtumaa tiedotetaan siitä, miten kävijöiden turvallisuus huomioidaan tapahtumassa.
  2. Tapahtuman aikana tiedotetaan infotauluilla, miten kyseisessä tapahtumassa on otettu kävijöiden turvallisuus huomioon. Tämä luo tunnetta siitä, että kävijöiden turvallisuudesta välitetään.
  3. Varmistetaan turvallisuustuotteiden helppo saatavuus, esimerkiksi myytävillä kasvomaskeilla ja riittävällä käsidesin saatavuudella tapahtumassa.
  4. Panostetaan tapahtuman ilmapiiriin ja luodaan kävijöille tapahtuma, jossa kaikkien on mukava vierailla.

Kyselyn vastauksia tarkastellaan tarkemmin aiemmassa blogissa, ja voit lukea sen täältä. Jos haluat oppia lisää turvallisen tapahtuman järjestämisestä, lataa aiheeseen liittyvä oppaamme.

97,2 % tapahtuma-järjestäjistä suosittelee Livetoa.

Ota meihin yhteyttä, niin tehdään tapahtumastasi onnistunut!

Onnistuneen tapahtuman perusteet

Tämä opas sopii erityisesti ensimmäistä kertaa tapahtumaa tuottavalla henkilölle tai sitä harkitsevalle.

photo-1570944891413-e09ccc306147
photo-1570378164207-c63f4e4f0563

Tapahtumamarkkinoinnin julkaisukalenteri

Liveton tapahtumamarkkinoinnin julkaisukalenterin avulla markkinoinnista ja sosiaalisen median julkaisuista tulee suunnitelmallisempaa.

Digimarkkinoinnin menestysaskeleet tapahtumatuottajalle

Suomen Digimarkkinoinnin myyntijohtaja Ilari Tervonen avaa Liveton huhtikuun webinaarissa digimarkkinoinnin menestyksekkään MRACE-mallin.

photo-1570944891413-e09ccc306147