<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=513124235848573&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Digimarkkinoinnin menestysaskeleet tapahtumatuottajille

Suomen Digimarkkinoinnin (SDM) myyntijohtaja Ilari Tervonen oli Liveton webinaarissa puhumassa Digimarkkinoinnin menestysaskeleista tapahtumatuottajille. Häneltä kysyttiin, että miten tärkeää sisältömarkkinointi on yrityksen digimarkkinoinnissa. Tervonen vastasi: “Millään muulla ei ole väliä”. Lue lisää tästä mielenkiintoisesta aiheesta tästä blogikirjoituksesta!

Suomen Digimarkkinointi Oy

  • Perustettu 2021
  • Tarjoaa digimarkkinoinnin kanaviin palvelua ja osaamista
  • Heillä on omat asiantuntijansa jokaiselle digimarkkinoinnin kanavalle
  • Yli 150 pitkäaikaista asiakasta
  • Toimii Jyväskylässä ja Helsingissä
Digimarkkinoinnin menestysaskeleet tapahtumatuottajille

MRACE

RACE on paljon maailmallakin käytetty markkinoinnin malli, joka toimii markkinoinnissa sekä digimarkkinoinnissa lähes samalla tavalla. RACE sana koostuu englanninkielisistä sanoista Reach, Act, Convert ja Engage. Nämä neljä osa-aluetta muodostavat niin sanotun suppilon, jonka läpi asiakkaat kulkevat kohti yritystä. Malli tarjoaa viitekehyksen siitä, mitä ollaan tekemässä. SDM lisäsi malliin ympärille vielä mittaamisen eli Measure, jolloin yhdessä näistä muodostuu MRACE. Kaikki nämä vaiheet toimivat erilaisten työkalujen, kuten maksullisen mainonnan tai hakukoneoptimoinnin avulla.

Reach eli tavoittaminen tarkoittaa oikeiden ihmisten tavoittamista oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Tämä on niin sanottu suppilon yläpää, josta potentiaalinen asiakas ohjataan eteenpäin.

Act eli toiminta -vaiheessa ihminen halutaan saada tekemään tietty toimenpide, kuten lukemaan blogitekstejä tai ostamaan liput tapahtumaan. Ostajapersoona halutaan ohjata ostoprosessissaan eteenpäin, ja tähän tulee tarjota eri ostajapersoonille sopivia malleja. Tämän vaiheen toimivuus määrittää sen, jääkö ihminen verkkosivuille ja saadaanko hänet etenemään siellä eteenpäin seuraaviin sisältöihin.

Convert eli konvertoiminen on asiakkaan viemistä päämäärään, kuten lipun ostamiseen. Tämä on vaihe, johon ostoprosessissa pyritään: saadaan asiakas tekemään haluttu toimenpide. Tällainen päämäärä voi olla esimerkiksi yhteydenotto, tarjouspyyntö tai tilaus.

Engage eli sitouttaminen on vaihe, jossa pyritään pitämään asiakkaat yrityksen asiakkaina, saada asiakas suosittelemaan ja esimerkiksi palaamaan tapahtumaan myös ensi vuonna. Tapahtumajärjestäjänä on esimerkiksi tärkeää pyrkiä hyvään asiakasviestintään ennen ja jälkeen tapahtuman, mutta myös tapahtuman aikana. Luoda asiakkaalle kokemus, että tätä haluaa lisää.

+ Measure eli mittaaminen. Kaikki, mitä haluat yritystoiminnassasi tai tapahtumassasi kehittää, tulee pystyä myös mittaamaan. Esimerkki mittaamisesta on markkinointikampanjoiden tagaaminen – löydetäänkö kampanja hyvin niiden avulla? Toinen esimerkki on asiakaspolun katkeaminen – missä vaiheessa ostoprosessia asiakas poistuu sivustolta? Mittaaminen auttaa yritystä tai tapahtumaasi kehittymään jatkuvasti, joka on erittäin oleellinen ominaisuus jatkuvasti muuttuvassa maailmassa.

Digimarkkinoinnin menestysaskeleet tapahtumatuottajille

Myyvät verkkosivut ja ostajapersoonat

Ihminen saapuu verkkosivustolle usein Act -vaiheessa, jolloin hyvä ensivaikutelma, selkeät toimintakehotteet sekä ajatuksella mietityt ostopolut sitouttavat asiakasta parhaiten. Sisällön on hyvä koostua kokonaisuudeksi, jolloin asiakasta on helppo ohjailla sisällöstä seuraavaan. Luotettavan oloinen ja näköinen sivusto antaa yrityksestä ammattimaisemman kuvan ja herättää ihmisen mielenkiinnon.

Kolme pääelementtiä:

  • Sisältö
  • Ulkoasu
  • Tekninen toteutus


Ostajapersoonia
voi olla yhtä monta erilaista, kun on ihmisiäkin, joten se on tärkeää huomioida ostoprosessia eli RACE-mallia suunniteltaessa. Tervonen kertoo, että tapahtuman ostajapersoonia voivat olla esimerkiksi käyttäjä, lipun ostaja, media sekä yhteistyökumppanit. Jokaisella ostajapersoonalla voi olla myös eri tietoisuuden taso yrityksen tarjoamasta sisällöstä, ja se vaikuttaa tapaan, jolla ihminen etsii tai omaksuu tietoa. Tähän tarvitaan verkkosivujen ohjautuvuutta.

Yrityksen tai tapahtumajärjestäjän on tärkeää ymmärtää, millaisia ovat juuri heidän ostajapersoonansa, millainen on heidän ostopolkunsa ja millä tavoin juuri heille tulee markkinoida. Tervonen painottaa, että tapahtuman tuottajan tulee panostaa sisältömarkkinointiin ja mittaamiseen.

Oppaassamme Onnistuneen tapahtuman perusteet kerrotaan lisää muun muassa tapahtuman ostopersoonista ja Kuinka-hyödyntää videoita tapahtuman markkinoinnissa löydät vinkkejä videoiden hyödyntämiseen tapahtumasi markkinoinnissa.

97,2 % tapahtuma-järjestäjistä suosittelee Livetoa.

Ota meihin yhteyttä, niin tehdään tapahtumastasi onnistunut!

Onnistuneen tapahtuman perusteet

Tämä opas sopii erityisesti ensimmäistä kertaa tapahtumaa tuottavalla henkilölle tai sitä harkitsevalle.

photo-1570944891413-e09ccc306147
photo-1570378164207-c63f4e4f0563

Tapahtumamarkkinoinnin julkaisukalenteri

Liveton tapahtumamarkkinoinnin julkaisukalenterin avulla markkinoinnista ja sosiaalisen median julkaisuista tulee suunnitelmallisempaa.

Digimarkkinoinnin menestysaskeleet tapahtumatuottajalle

Suomen Digimarkkinoinnin myyntijohtaja Ilari Tervonen avaa Liveton huhtikuun webinaarissa digimarkkinoinnin menestyksekkään MRACE-mallin.

photo-1570944891413-e09ccc306147